سایت مطالب آموزشی

سایت مطالب آموزشی

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲ احد کاظمی

بررسی سیستمهای قدرت 2

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲ احد کاظمی

برای بهره برداری از یک سیستم قدرت، مطالعات و محاسبات گوناگونی لازم است. این مطالعات شامل محاسبه پخش بار، محاسبه اتصال کوتاه، بررسی پایداری سیستم بر اثر اختلافات تدریجی و ناگهانی، روشهای کنترل فرکانس و ولتاژ، بهره برداری اقتصادی از شبکه و غیره می باشد.

آنچه در این کتاب میخوانیم

  • پارامترها و مدار معادل خطوط انتقال در درس بررسی سیستمهای قدرت ۱ مورد مطالعه قرار گرفته است.
  • در فصل دوم این کتاب پس از بررسی مدار معادل ژنراتورهای سنکرون، ترانسفورماتورها و بارها، مدل الکتریکی سیستم قدرت را بعنوان دیاگرام امپدانس معرفی میکنیم و به این ترتیب مدار الکتریکی بدست آمده آماده بهره برداری در محاسبات و مطالعات مختلف شبکه خواهد بود.
  • در فصل سوم ماتریسهای امپدانس و ادمیتانس شین که نشان دهنده نقش امپدانس عناصر سیستم معرفی میگردند.
  • فصل چهارم مربوط به مطالعه بارداری سیستم تحت عنوان پخش بار میباشد.
  • فصل پنجم کنترل قدرت اکتیو و فرکانس مورد بررسی قرار میگیرد.
  • فصل ششم به بررسی روشهای بهره برداری اقتصادی از سیستم قدرت می پردازد.
  • فصل هفتم به بررسی مهمترین خطاهای یک سیستم قدرت، انواع اتصال کوتاه ها، باز شدن خطوط انتقال و اتصال کوتاه متقارن می پردازیم.
  • فصل هشتم شامل اتصال کوتاه یک فاز به زمین، اتصال کوتاه دو فاز به یکدیگر و اتصال کوتاه نامتقارن می باشد.
  • در فصل نهم پایداری سیستم های قدرت را بر اثر تغییرات و اختلالات بوجود آمده بررسی میکنیم.

رمز فایل:www.amoozeshe.com

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه سایت جدیدترین مقالات را در ایمیل خود مشاهده کنید.

آخرین مقالات

لطفا از ابزارک برا گذاشتن منو استفاده کنید